ब्रह्माकृत सावित्रीदेवी स्तोत्र | Savitri Stotra

Savitri Stotra
Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

नमस्कार मित्रांनो, ह्या पोस्ट मध्ये आपण Savitri Stotra | ब्रह्माकृत सावित्रीदेवी स्तोत्र बघणार आहोत.

Savitri Stotra | ब्रह्माकृत सावित्रीदेवी स्तोत्र

।। ब्रह्मोवाच ।।

नारायणस्वरुपे च नारायणि सनातनि ।
नारायणसमुद्भूते प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥१॥

तेजःस्वरुपे परमे परमानन्दरुपिणि ।
द्विजातीनां जातिरुपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥२॥

नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरुपिणि ।
सर्वमङ्गलरुपेण प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥३॥

सर्वस्वरुपे विप्राणां मन्न्रसारे परात्परे ।
सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥४॥

विप्रपापेध्मदाहाय ज्वलदग्निशिखोपमे ।
ब्रह्मतेजःप्रदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥५॥

कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते द्विजः ।
तत् ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥६॥

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे श्रीब्रह्मदेवकृतं
॥ श्रीसावित्रीदेवी स्तोत्रं संपूर्णम् ॥


आम्ही आशा करतो की तुम्हाला ब्रह्माकृत सावित्रीदेवी स्तोत्र – Savitri Stotra आवडला असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करून तुमचे विचार शेअर करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here