Tulja Bhavani Stotra in Marathi | श्री तुलजा भवानी स्त्रोत्रम (2024 Update)

Tulja Bhavani Stotra
Print Friendly, PDF & Email
4.7/5 - (6 votes)

कशे आहेत मित्रांनो, आज तुमच्यासाठी मन प्रसन्न करणारा असा श्री तुळजा भवानी स्तोत्र – Tulja Bhavani Stotra in Marathi सादर करत आहे.

तुम्ही या स्तोत्राचा शुद्ध मनाने जप करा आणि बघा तुमच्या जीवनात एक नवीन दिशा उघडताना दिसेल.

श्री तुलजा भवानी स्तोत्र | Tulja Bhavani Stotra Marathi

॥ श्री तुलजा भवानी स्तोत्र ॥

नमोस्तु ते महादेवि शिवे कल्याणि शाम्भवि ।
प्रसीद वेदविनुते जगदम्ब नमोस्तुते ॥१॥

जगतामादिभूता त्वं जगत्त्वं जगदाश्रया ।
एकाऽप्यनेकरूपासि जगदम्ब नमोस्तुते ॥२॥

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुभूते मुनिस्तुते ।
प्रसीद देवविनुते जगदम्ब नमोस्तुते ॥३॥

सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं सर्वसौभाग्यदायिनि ।
सर्वशक्तियुतेऽनन्ते जगदम्ब नमोस्तुते ॥४॥

विविधारिष्टशमनि त्रिविधोत्पातनाशिनि ।
प्रसीद देवि ललिते जगदम्ब नमोस्तुते ॥५॥

प्रसीद करुणासिन्धो त्वत्तः कारुणिका परा ।
यतो नास्ति महादेवि जगदम्ब नमोस्तुते ॥६॥

शत्रून् जहि जयं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ।
भयं नाशय रोगांश्च जगदम्ब नमोस्तुते ॥७॥

जगदम्ब नमोऽस्तु ते हिते
जय शम्भोर्दयिते महामते ।
कुलदेवि नमोऽस्तु ते सदा
हृदि मे तिष्ठ यतोऽसि सर्वदा ॥८॥

तुलजापुरवासिन्या देव्याः स्तोत्रमिदं परम् ।
यः पठेत्प्रयतो भक्त्या सर्वान्कामान्स आप्नुयात् ॥९॥

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती विरचितं
श्री तुलजापुरवासिन्या देव्याः स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ।


कसा वाटला श्री तुलजा भवानी स्तोत्र – Tulja Bhavani Stotra स्तोत्र, आम्हाला खालती Comment करून तुमचे अनुभव नक्की कळवा.

या पोस्ट मध्ये तुम्हाला काही Suggest करायचे असेल तर मोकळ्या मानाने आम्हाला Share करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here