सूर्यकवच | Surya Kavacha in Marathi

Surya Kavacha in Marathi
Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

ह्या blog मध्ये सूर्यकवच | Surya Kavacha in Marathi प्रस्तुत करत आहे.

Surya Kavacha in Marathi | सूर्यकवच

॥ सूर्य आत्मा जगतस्तथुष्च ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥
याज्ञवल्क्यप्रणीत । सूर्यकवच संस्कृत ।
तयाचा हा अनुवाद । मराठी ओवींत केलासे ॥ १ ॥
अथ ध्यानम् ॥
आधी करावें सूर्याचे ध्यान । दिव्य कांति सौभाग्यदान ।
शरीरासी आरोग्य-दान । निज किरणी जो करी ॥ २ ॥
मुकुट ज्याचा देदीप्यमान । मकर कुंडले तेज स्फुरण ।
पसरती सहस्र किरण । सूर्यध्यान यापरी ॥ ३ ॥
अथ कवचम् ॥
भास्कर रक्षो शीर्षासी । अतिद्युति मम ललाटासी ।
दिनमणी तो नेत्रांसी । वासरेश्र्वर कर्णद्वया ॥ ४ ॥
धर्मघृणि रक्षो नाकासी । वेदवाहन तो वदनासी ।
मानद रक्षो जिव्हेसी । कंठासी सुरवंदित ॥ ५ ॥
प्रभाकर रक्षो खांद्यांसी । जनप्रिय रक्षो वक्षस्थळासी ।
द्वादशात्मा मम पावलांसी । सकलेश्र्वर सर्वांगा ॥ ६ ॥
हे सूर्यकवच सद्भावे । भूर्जपत्रावरी लिहावे ।
हातावरी ते बांधावे । तरी सिद्धी लाभती ॥ ७ ॥
अभ्यंग स्नान करुनी । म्हणे जो एकाग्र मनी ।
स्वस्थ मने अभ्यासुनी । करील जो चिंतन ॥ ८ ॥
तो होईल रोगमुक्त । दीर्घायुष्य तया प्राप्त ।
सुखी आणि तुष्टपुष्ट । याचिया गुणे होईल ॥ ९ ॥
याज्ञवल्क्ञांचे जे वचन । अनुवाद तयाचा करुन ।
साधकांसी अर्पणे मन । दिवाकराचे धन्य हो ॥ १० ॥
॥ इति श्रीसूर्यकवचं संपूर्णम् ॥ श्रीसूर्यनारायणार्पणमस्तु ॥


आम्ही आशा करतो की तुम्हाला Surya Kavacha in Marathi | सूर्यकवच क्षमा प्रार्थना आवडली असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करा आणि Facebook वर शेयर करा.

वरील पोस्ट बदल तुमचे काही विचार असतील तर आम्हाला जरूर कळवा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here