श्री नवनाथ स्तोत्र | Navnath Stotra (2024 Update)

Navnath Stotra
Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (2 votes)

श्री नवनाथ स्तोत्र | Navnath Stotra याचा पाठ श्री दत्त गुरु संप्रदायातील नऊ नाथांचे वंदन आणि आवाहन करण्यासाठी केला जातो.

नऊ नाथांना भगवान श्री दत्तात्रेयाकडून दीक्षा मिळाली असून, त्यांचे मूळ गुरु आदिनाथ अर्थात शिव होते.

श्री नवनाथ स्तोत्र | Navnath Stotra

॥ नवयोगीन्द्रनाथस्तोत्रम् ॥

वन्दे श्रीभगवद्रूपं कविं योगीन्द्रसंज्ञकम् ।
मच्छेन्द्रनाथं श्रीदत्तशिष्येन्द्रनवनाथकम् ॥१॥

वन्देहं भगवद्रूपं हरिं गोरक्षसंज्ञकम् ।
नाथं द्वितीयं मच्छेन्द्रशिष्येन्द्रं द्वैतवर्जितम् ॥२॥

वन्दे जालन्धरं नाथं योगीन्द्रं चान्तरिक्षकम् ।
तच्छिष्यं कानिफं वन्दे प्रबुद्धं बुद्धिनायकम् ॥३॥

वन्देहं चर्पटीनाथं पिप्पलायनसंज्ञकम् ।
आविर्होत्रं च योगीन्द्रनागनाथं नमाम्यहम् ॥४॥

नमो भर्तरीनाथाय योगीन्द्रद्रुमिलाय च ।
नमो रेवणसिद्धाय चमसाय च योगिने ॥५॥

नमो गहिनीनाथाय करभाजनयोगिने ।
प्रणमामि श्रीनिव्रुत्तिनाथं ज्ञानेश्वरं तथा ॥६॥

सोपानं मुक्तिजननीं दत्तछात्रपरम्पराम् ।
वन्दे दत्तगुरुं वासुदेवं गुरुपरात्परम् ॥७॥

योगिराजावतारं तं योगज्ञानाब्धिनाविकम् ।
मूलप्रकृतिकविष्ण्वीशावतारा: पान्तु न: सदा ॥८॥

इति नवयोगीन्द्रस्तोत्रम्


तुम्ही या स्तोत्राचा जप नक्की करा म्हणजे तुमच्या जीवनांत एक प्रभावशाली परिवर्तन होण्यास सुरुवात होईल.

आम्ही आशा करतो की तुम्हाला Navnath Stotra – श्री नवनाथ स्तोत्र आवडला असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करून तुमचे विचार शेअर करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here