गणनायक गणेश अष्टकम् | Shree Gannayak Ganesh Ashtakam

Gannayak Ganesh Ashtakam
Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्यासाठी गणनायक गणेश अष्टकम् | Shree Gannayak Ganesh Ashtakam प्रस्तुत करत आहोत. जर तुम्हारा हे अष्टकम् म्हणायचे असेल तर ह्या पेज वरून तुम्ही म्हणू शकता.

कृपया हा लेख Bookmark करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला दर वेळेला शोधत बसावे लागणार नाही.

गणनायक गणेश अष्टकम् | Shree Gannayak Ganesh Ashtakam

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् ।
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १॥

मौञ्जीकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् ।
बालेन्दुसुकलामौलिं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २॥

अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितम् ।
भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ३॥

चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितम् ।
चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥

गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् ।
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ५॥

मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे
योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ६॥

यक्षकिन्नरगन्धर्वक्ष् सिद्धविद्याधरैस्सदा ।
स्तूयमानं महाबाहुं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ७॥

सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितम् ।
सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ८॥

गणाष्टकमिदं पुण्यं भक्तितो यः पठेन्नरः ।
विमुक्तस्सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीगणनायकाष्टकं सम्पूर्णम् ॥


धन्यवाद कि तुम्ही आमची web site visit केल्या बदल.

आम्ही आशा करतो की तुम्हाला गणनायक गणेश अष्टकम् | Shree Gannayak Ganesh Ashtakam आवडला असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करा आणि तुमचे विचार शेअर करा.

जर तुम्हाला काही विचार मांडायचे असतील तर ते पण तुम्ही खाली कंमेंट मध्ये शेयर करू शकता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here