श्री स्वामी समर्थ मानस पुजा | Swami Samarth Manas Pooja

Swami Samarth Manas Pooja Lyrics in Marathi
Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला Swami Samarth Manas Pooja – श्री स्वामी समर्थ मानस पुजा ही online वाचायला मिळेल.

ह्या page ला bookmark करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला हा स्तोत्र रोज easily ऍक्सेस करता होईल.

श्री स्वामी समर्थ मानस पुजा | Swami Samarth Manas Pooja Lyrics in Marathi

नमो स्वामीराजम दत्तावताराम ।
श्री विष्णू ब्रम्हा शिवशक्तिरूपम ।।
ब्रह्मस्वरूपाय करूणाकाराय ।
नमो नमस्ते ।।

हे स्वामी दत्तात्रय हे कृपाळा ।
मला ध्यान मूर्ती दिसू देई डोळा ।।
कुठे माय माझी म्हणे बाळ कैसा ।
समर्थ तुम्हाविना हो जीव तैसा ।।

स्वामी समर्थ तुम्ही स्मर्तगामी ।
हृदयसानी या बस प्रार्थितो मी ।।
पूजेचे यथासांग साहित्य केले ।
मखरात स्वामी गुरु बैसले ।।

महाशक्ती जेथे उभ्या ठाकताती ।
जिथे सर्व सिद्धी पदी लोळताती ।।
असे सर्व सामर्थ्य तो हा समर्थ ।
परब्रम्ह साक्षात गुरुदेव दत्त ।।

सुवर्ण ताटी महारातन ज्योती ।
ओवाळुनि अक्षता लावू मोती ।।
शुभारंभ एस करुनि पूजेला ।
चरणावरी ठेवू या मस्तकाला ।।

हा अर्घ्य अभिषेक स्वीकारी माझा ।
तुझी पद्य पुजा करी बाळ तुझा ।।
प्रणिपात साष्टांग शरणागताचा ।
तुम्हा वाहिला भर या जीवनाचा ।।

हि ब्रम्हपूजा महाविष्णू पूजा ।
शिव शंकराची असे शक्तिपूजा ।।
दही दूध शुद्धहोदकाने तयाला ।
पंचामृती स्नान घालू प्रभूला ।।

वीणा तुताऱ्या किती वाजताती ।
शंखादि वाद्ये पहा गर्जताती ।।
म्हणती नगारे गुरुदेव दत्त
श्री दत्त जय दत्त स्वामी समर्थ ।।

प्रत्यक्ष गंगा जलकुंभी आली ।
श्री दत्त स्वामी सी या स्नान घाली ।।
महासिद्ध आले पदतीर्थ घ्याया ।
महिमा तयांचा काळात जगा या ।।

मी धन्य झालो हे तिथे घेता ।
घडू दे पूजा हि यथासांग आता ।।
अजानुबाहू भव्य कांती सतेज ।
नसे मानवी देह हा स्वामी राज ।।

प्रत्यक्ष श्रीसद्गुरू दत्तराज ।
तथा घालूया रेशिमी वस्त्रसाज ।।
सुगंधित भाळी तिला रेखियला ।
शिरी हा जरी टोप शोभे तयाला ।।

वक्ष स्थळी लाविल्या चंदनाचा ।
सुवास तो वाढावी भाव साचा ।।
शिरी वाहूया बिल्व तुलसी दलाते ।
गुलाब जय जुई अत्तराते ।।

गंधाक्षता वाहुनी या पदाला ।
हि अर्पूया जीवन पुष्पमाला ।।
चरणी करांनी मिठी मारू देई ।
म्हणे लेकरांसी सांभाळ आई ।।

इथे लावया केशर कस्तुरीचा ।
सुगंधी हा खूप नाना प्रतीचा ।।
पुष्पांजली हि तुम्हा अर्पियेली ।
गगनातुनी पुष्पवृष्टी जहाली ।।

करुणावतारी अवधूत कीर्ती ।
दयेची कृपेची जशा शुद्ध मूर्ती ।।
प्रभा काकली शक्तीच्या मंडलाची ।
अशी दिव्यता स्वामी योगेश्वरांची ।

हृदयमंदिरांची हि स्नेह्ज्योती ।
मला दाखवी स्वामींची योगमूर्ती ।।
करू आरती आर्तभावे प्रभूची ।
गुरुदेव स्वामी स्वामी दत्तात्रयाची ।।

पंचारती हि असे पंचप्राण ।
ओवाळुनि ठेवू चरणांवरून ।।
निघेना शब्द बोलू मी तोही ।
मनीचे तुम्ही जनता सर्व काही ।।

हे स्वामीराजा बस भोजनाला ।
हा पंच पक्वान्न नैवेद्य केला ।।
पुरांची पोळी तुम्हा आवडीची ।
लाडू कारंजी असे हि खव्याची ।।

डाळिंब, द्राक्षे, फळे आणि मेवा ।
हे केशरी दूध घ्या स्वामी देवा ।।
पुढे हात केला या लेकराने ।
प्रसाद द्यावा आपुल्या कराने ।।

तांबूल घ्यावा स्वामी समर्था ।
चरणांची सेवा करू द्यावी आता ।।
प्रसन्नतेतून मागू मी काय ।
हृदयी ठेव माते तुझे दोन्ही पाय ।।

सर्वस्व हा जीवच चरणी ठेवू ।
दुजी दक्षिण मी तुम्हा काय देऊ ।।
नको दूर लोटू आपुल्या मुलासी ।
कृप छत्र तुमचेच या बालकासी ।।

धरू दे आता घट्ट तुझ्या पदाला ।
पदी ठेवू शीर शरणांगतला ।।
हृदयी भाव यावे असे तळमळीचे ।
करो पूर्ण कल्याण जे या जीवाचे ।।

तुझे बाळ पाही तुझी वाट देवा ।
नका वेळ लावू कृपा हसत ठेवा ।।
मणी पूजनाची अशी दिव्य ठेव ।

वसो माझिया अंतरी स्वामी देव ।।
वसो माझ्या अंतरी स्वामी देव ।
वसो माझ्या अंतरी स्वामी देव ।।


आम्ही आशा करतो की तुम्हाला श्री स्वामी समर्थ मानस पुजा | Swami Samarth Manas Pooja आवडली असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करून तुमचे विचार शेअर करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here